ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ" [ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ" [ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24]

- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24.​​​​​​​

- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 28 Ιουλίου έως 16 Σεπτεμβρίου 2023 (παράταση μέχρι 6 Οκτωβρίου) αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/

- ΦΕΚ ίδρυσης και αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας

- Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ, Πρόγραμμα Σπουδών και σύντομες περιγραφές μαθημάτων

- Πληροφορίες:(+30) 697 715 4086, reledu[at]soctheol.uoa[dot]gr.

- Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται καταβολή διδάκτρων 2.400 ευρώ (800 ευρώ Χ τα 3 εξάμηνα του ΠΜΣ).

- Το 1ο Εξάμηνο του ΠΜΣ είναι χειμερινό και προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2023.

- Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

- Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων στο Α΄και Β΄ εξάμηνο  προσφέρονται τα διδασκόμενα μαθήματα και στο Γ΄ εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

- Το Π.Μ.Σ. «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» ανήκει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Αναλυτικές οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης:

Η αίτηση δημιουργείται αυτόματα στην υπηρεσία του https://eprotocol.uoa.gr/ > σύνδεση με στοιχεία TAXISNET > 05. Αίτηση Yποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών > Προς: τη Γραμματεία του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας. Στο αριστερό τμήμα του περιβάλλοντος της αίτησης, συμπληρώνετε όσα στοιχεία ζητηθούν. Στο δεξιό τμήμα, ανεβάζετε δικαιολογητικά και λοιπά συνοδευτικά έγγραφα ΜΟΝΟ όπου υπάρχει η ένδειξη του κόκκινου αστερίσκου «*»). Στο σημείο «Παράρτημα Αίτησης/Αίτηση» ΔΕΝ απαιτείται να ανεβάσετε κάποιο αρχείο. Καθώς επιτρέπεται μόνο ένα ενιαίο αρχείο ανά ενότητα δικαιολογητικών, εφόσον χρειαστεί να ενοποιήσετε αρχεία, συνιστούμε την δωρεάν ιστοσελίδα https://www.ilovepdf.com/ (Επιλογή: mergepdf, ή jpgtopdf, ανάλογα με την περίπτωση και το είδος των αρχείων).