Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΠΜΣ Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΜΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας εφαρμόζει πολιτική ποιότητας με σκοπό την ακαδημαϊκή αριστεία, την πληρότητα και αρτιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη συνεχή βελτίωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή». Η πολιτική ποιότητας του προγράμματος λειτουργεί συμπληρωματικά στην πολιτική ποιότητας του Τμήματος και του ΕΚΠΑ, σε συμμόρφωση με το πρότυπο και τις αρχές της ΕΘΑΑΕ. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, στη βάση των διαχρονικών αξιών που το Τμήμα υιοθετεί και πρεσβεύει, συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική επίτευξη της αποστολής και των στόχων του.

Ακαδημαϊκή αριστεία

Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας διασφαλίζει στους φοιτητές/τριές του υψηλής ποιότητας εκπαίδευση με γνώμονα την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την επαγγελματική ακεραιότητα. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος στη Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή παρέχει εξειδικευμένη γνώση, ικανότητες και δεξιότητες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων Θρησκευτικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών προκλήσεων στους κλάδους της Παιδαγωγικής και της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης.

Το Τμήμα διασφαλίζει:

 • Τη συμμόρφωση του ΠΜΣ με τις προδιαγραφές και διατάξεις που επιβάλλει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τυχόν κατευθυντήριες γραμμές του ΕΚΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και όλων των υποχρεώσεων που προκύπτουν ή καθορίζονται από τους φορείς πιστοποίησης και την πολιτεία.
 • Τη διασύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα, ενσωματώνοντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, οι διδάσκοντες/ουσες του προγράμματος (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, εξωτερικοί συνεργάτες) είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι/ες διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, εκτενές ερευνητικό έργο και σημαντική εμπειρία στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών.
 • Την παροχή σύγχρονων υποδομών και χώρων εκπαίδευσης στους φοιτητές/τριές του (αίθουσες διδασκαλίας, ερευνητικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια). Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος έχουν, επίσης, πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών πόρων, συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών βάσεων δεδομένων, ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων. Τούτο διασφαλίζει ότι οι φοιτητές/τριες έχουν στη διάθεσή τους πόρους που χρειάζονται για να επιτύχουν στις σπουδές τους.

Αρτιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Το Τμήμα δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές/τριές του τα εργαλεία που απαιτούνται για να επιτύχουν τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους. Για τον σκοπό αυτό, το Τμήμα παρέχει ένα υποστηρικτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ακαδημαϊκή εξέλιξη και την προσωπική ανάπτυξη. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει σαφή και μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα μέσω μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που βοηθά του φοιτητές/τριες να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, την ερευνητική ικανότητα και τις αναλυτικές δεξιότητες που απαιτούνται για να διεξαγάγουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία σύνθετες ενέργειες/δράσεις. Το Πρόγραμμα προσφέρει, επίσης, ευκαιρίες στους φοιτητές/τριες να ασχοληθούν με την έρευνα και τη σύνταξη επιστημονικών κειμένων (όπως είναι τα επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύονται σε διεθνή συνέδρια), συμπεριλαμβανομένων υψηλού επιστημονικού επιπέδου διπλωματικών εργασιών.

Επιπρόσθετα, για να εξασφαλίσει την ποιοτική ανάπτυξη του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του, το Τμήμα ακολουθεί μια πολιτική που εμπλέκει ενεργά τους/τις φοιτητές/τριές του στον ανασχεδιασμό του προγράμματος μέσω της αξιολόγησης μαθημάτων, διδασκόντων, διοικητικών υπαλλήλων, προγραμμάτων κινητικότητας και προγράμματος σπουδών.

Συνεχής βελτίωση

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών επανεξετάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα το Πρόγραμμα Σπουδών, τις μεθόδους διδασκαλίας και τις υποδομές του Τμήματος για να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοιτητών/τριών του. Το Τμήμα επιδιώκει, επίσης, την ανατροφοδότηση από φοιτητές/τριες, διδάσκοντες/ουσες, απόφοιτους/ες, επαγγελματικούς εταίρους και επιστημονικούς συνεργάτες προκειμένου να εντοπίσει τομείς για βελτίωση στο Πρόγραμμα Σπουδών, στις εκπαιδευτικές μεθόδους και στις υποδομές.

Οι στόχοι ποιότητας του Τμήματος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή είναι οι εξής:

 • Παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής παιδείας & εκπαίδευσης και συνεχής προσαρμογή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις επιστημονικές εξελίξεις.
 • Ενίσχυση της διασύνδεσης της εφαρμοσμένης έρευνας και της καινοτομίας με τη διδασκαλία και με την αγορά εργασίας.
 • Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση του προγράμματος με  επέκταση και εντατικοποίηση των διεθνών δικτυώσεων και των στρατηγικών συνεργασιών με  ακαδημαϊκούς, και άλλους φορείς.
 • Ισχυροποίηση της διασύνδεσης του Τμήματος με την τοπική κοινωνία και με την αγορά εργασίας.
 • Αναβάθμιση και επέκταση υποδομών και υπηρεσιών για την επίτευξη ενός άρτιου υλικοτεχνικού περιβάλλοντος και την αποδοτική λειτουργία του προγράμματος.
 • Προώθηση της αριστείας και ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για φοιτητές/τριες.
 • Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • Διασφάλιση ποιότητας και συνεχής βελτίωση του προγράμματος.