Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΠΜΣ Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Δικαιούχοι απαλλαγής από τα μεταπτυχιακά τέλη φοίτησης

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για τη "Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης" οι δικαιούχοι απαλλαγής μπορούν να διαβάσουν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία στο ΦΕΚ 4899/16-9-2022

- Η υποβολή αίτησης απαλλαγής του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 διενεργείται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ και έπειτα από σχετική ανακοίνωση εκ μέρους της Διεύθυνσης του ΠΜΣ. Στο ίδιο άρθρο αναγράφονται διεξοδικά οι όροι και οι προϋποθέσεις της όλης διαδικασίας. Φάκελοι υποψηφιοτήτων με ελλείψεις στα δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται.

- Για την εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 84560/Ζ1 (ΦΕΚ 4837/01.08.2023, Τεύχ. Β΄): Το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (9.520,00 €) για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) και σε έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα τέσσερα ευρώ (6.664,00 €) για το φορολογητέο εισόδημα του συνόλου των μελών της οικογένειας (70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), σύμφωνα με τα από 8.5.2023 δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

- Το νομοθετικό πλαίσιο, όπως αποτυπώνεται στην Γνωμοδότηση υπ’ αριθμ. 21/2019 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Γ΄, 05.02.2020).

- Για την εφαρμογή της παρ. 4 και 5, του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 ως ημερομηνία γέννησης του ενδιαφερομένου θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

- Βάσει απόφασης της Πρυτανείας ΕΚΠΑ (Ημ/νία Πρωτ.: 26/4/2017), όσοι/-ες μεταπτυχιακοί/-ές φοτητές/-τριες του ΕΚΠΑ έχουν αδερφό/-ή που φοιτά επίσης σε μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ, μειώνεται το ποσό των διδάκτρων τους κατά 50%.