Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

ΠΜΣ Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή

ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ

Το Π.Μ.Σ. «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» ανήκει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του,  σύμφωνα  με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» έχει ως αντικείμενο τη διεπιστημονική μελέτη των Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής, καθώς και των τεχνολογιών της μάθησης, με επίκεντρο τη θρησκευτική εκπαίδευση και αγωγή στο σύγχρονο σχολικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο επιστημονικό πεδίο της διεπιστημονικής έρευνας στον κλάδο της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Αγωγής και γνωστικών αντικειμένων των Επιστημών της Παιδείας.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι:

1. Κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας καθώς και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

2. Αναβάθμιση των μεθόδων διδασκαλίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όσον αφορά στις Επιστήμες της Θρησκευτικής Εκπαίδευσης και Αγωγής.

3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και συναφών δραστηριοτήτων.

4. Οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων και συμμετοχή του Π.Μ.Σ. σε αντίστοιχες διοργανώσεις.

5. Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.

6. Δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο των μορφωτικών ακαδημαϊκών ανταλλαγών.

8. Ανάπτυξη διεπιστημονικής έρευνας ανάμεσα στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ή/και άλλα Πανεπιστήμια και μορφωτικά Ιδρύματα.

9. Κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με αυτούς του Π.Μ.Σ.

10. Συνεργασία με Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Εκκλησίες, Ινστιτούτα, Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

11. Συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών, ειδικών επιστημόνων και ερευνητών σε έργα και δράσεις του Π.Μ.Σ. σχετικών με το γνωστικό του αντικείμενο.

12. Eνίσχυση της Διά Βίου Μάθησης, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις επιμόρφωσης επικεντρωμένες στον χώρο εργασίας (work-based learning), ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης των αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Εισακτέοι

Στο Π.Μ.Σ. «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σεσαράντα (40) συνολικά.  Γίνονται δεκτοί, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, υπότροφοι αναγνωρισμένων ελληνικών ή διεθνών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι υποχρεούνται για την εισαγωγή τους να συμμετάσχουν μόνο στη συνέντευξη, κατά την οποία θα συνεκτιμηθεί κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο κανονισμός του ΠΜΣ. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

 

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για τις σπουδές που οδηγούν στην απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 

Τίτλος σπουδών

Το ΠΜΣ «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» - (Master of Arts (MA) in Religious Education).

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Αυτές κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:

1. Δεκατέσσερα (14) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, δύο (2) εκ των οποίων ανά εξάμηνο είναι σεμιναριακά. Εξ αυτών άλλα είναι υποχρεωτικά και άλλα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν. Κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια των σπουδών του οφείλει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε δώδεκα  (12) μαθήματα.

2. Φροντιστηριακές εργασίες: Οι φροντιστηριακές εργασίες είναι υποχρεωτικές. Ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια καλείται νασυγγράψει δύο (2) υποχρεωτικές φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες στο πλαίσιο δύο μαθημάτων. Οι φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες με βαθμολογία από ένα έως δέκα (1-10) με βάση επιτυχίας το πέντε (5). Οι διδάσκοντες υποχρεούνται εντός 20 ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου να παραδίδουν τη βαθμολογία των εργασιών αυτών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλαμβάνεται του θέματος τριμελής επιτροπή από διδάσκοντες του ΠΜΣ.

3. Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

Οι φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.