ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΕΙΟΔΙΔΑΚΤΙΚΗ: Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Μουσειοδιδακτική: Η αξιοποίηση των μουσείων στη διδασκαλία

Φοιτητές του Α΄εξαμήνου επισκέπτονται τα μουσεία της Αθήνας και ανακαλύπτουν τρόπους αξιοποίησης τους στη διδασκαλία και μάθηση.