ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Π.Μ.Σ. «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Με απόφαση της 4ης Συνέλευσης της 15ης/11/2022 του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας εισάγονται στο Π.Μ.Σ. «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» για το ακαδ. Έτος 2022-2023 οι κάτωθι:

1. 105429/12-10-2022
2. 106990/16-10-2022
3. 104014/10-10-2022
4. 112659/28-10-2022
5. 112776/30-10-2022
6. 105794/13-10-2022
7. 113038/31-10-2022
8. 99691/01-10-2022
9. 113504/31-10-2022
10. 107609/17-10-2022
11. 111100/25-10-2022
12. 111715/25-10-2022
13. 103193/08-10-2022
14. 95767/26-09-2022
15. 104740/12-10-2022
16. 105454/13-10-2022
17. 111690/25-10-2022
18. 111589/25-10-2022
19. 113500/31-10-2022
20. 113508/31-10-2022
21. 106194/14-10-2022
22. 109620/20-10-2022
23. 99756/02-10-2022
24. 109581/20-10-2022

+Ο Κρήνης Κύριλλος (Κατερέλος)
Πρόεδρος
του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Καθηγητής ΕΚΠΑ