ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΜΣ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΜΣ "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί Παρουσίαση – Συνάντηση Γνωριμίας με το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

ΠΜΣ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ»

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

https://uoa.webex.com/meet/ikomninou

Συντονισμός: Ιωάννα Κομνηνού, Επίκουρη Καθηγήτρια

Πληροφορίες: 6945878071, 6977154086.

- Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή" του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23.

- ΦΕΚ ίδρυσης και αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας

- Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ, Πρόγραμμα Σπουδών και σύντομες περιγραφές μαθημάτων

- Πληροφορίες:(+30) 694 587 8071, 697 715 4086, reledu[at]soctheol.uoa[dot]gr.

- Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται καταβολή διδάκτρων 2.400 ευρώ (800 ευρώ Χ τα 3 εξάμηνα του ΠΜΣ).

- Το 1ο Εξάμηνο του ΠΜΣ είναι χειμερινό και προγραμματίζεται να ξεκινήσει Νοέμβριο 2022.

- Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

- Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων στο Α΄και Β΄ εξάμηνο  προσφέρονται τα διδασκόμενα μαθήματα και στο Γ΄ εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

- Το Π.Μ.Σ. «Θρησκευτική Εκπαίδευση και Αγωγή» ανήκει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής και χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια στους αποφοίτους του, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 16 Σεπτεμβρίου έως 16 Οκτωβρίου 2022 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr/

- Αναλυτικές οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής: Μετάβαση στην ιστοσελίδα https://eprotocol.uoa.gr/ > σύνδεση με κωδικούς TAXIS NET > Νέα αίτηση > 05. Αίτηση Yποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών > Συμπλήρωση στοχείων > Στο πεδίο ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ συμπληρώνετε εκ νέου το όνομα του ΠΜΣ > Η ανάρτηση δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική ή απαραίτητη μόνο όπου υπάρχει κόκκινος αστερίσκος > Προεπισκόπηση > οριστική υποβολή. Ασφαλής φύλαξη του αριθμού πρωτοκόλλου (ΑΠ) της υποψηφιότητάς σας.

- Χρήσιμο λογισμικό: Εφόσον χρειαστεί να ενοποιήσετε αρχεία .pdf πριν την ανάρτησή τους στο σύστημσ προτείνουμε τη χρήση της δωρεάν πλατφόρμας https://www.ilovepdf.com/ > merge pdf (για ενοποίηση) ή > compress .pdf (για μείωση μεγέθους). Ομοίως στην περίπτωση φωτογραφιών και εικόνων https://www.iloveimg.com/.